نسخه نویسی آنلاین اورژانسی

از طریق فرم زیر می توانید درخواست آزمایش، رادیولوژی، سونوگرافی، ثبت داروهای فشارخون و….نمایید.

در کمتر از نیم ساعت نسخه شما در سامانه الکترونیک ثبت خواهد شد.

بارگذاری...

اسامی پزشکان عمومی و متخصص

پزشکان عمومی

پزشکان متخصص داخلی

پزشکان متخصص کودکان

پزشکان متخصص زنان

_

درباره دکتران

_

سامانه نسخه نویسی آنلاین دکتران به مدیریت دکتر مصطفی صابر جهت خدمات رسانی اورژانسی به هموطنان عزیز راه اندازی شده است.

سوالات متداول

بعد از ارسال درخواست خدمات توسط مشتری، چقدر زمان می برد تا نسخه نویسی انجام شود؟ توسط پزشک عمومی حداکثر تا نیم ساعت و توسط پزشک متخصص حداکثر ۲۴ ساعت.

آیا فقط خدمات اورژانسی در سامانه انجام می گردد؟ خیر شما می توانید هر نوع خدمات را از پزشکان ما درخواست نمایید.

آیا خدمات انجام شده با بیمه محاسبه می شود یا هزینه ها آزاد دریافت می گردد؟ پزشکان سامانه ما پروانه فعال دارند و هر خدماتی که توسط پزشک انجام می شود مشمول فرانشیز بیمه ها می باشد و شما می توانید بعد از نسخه نویسی توسط پزشک با مراجعه به داروخانه و سایر مراکز پزشکی با فرانشیز بیمه داروها و سایر خدمات خود را دریافت نمایید

هزینه خدمات

هزینه انواع آزمایش توسط پزشک عمومی: ۲۵۰۰۰تومان

هزینه انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک عمومی:۲۵۰۰۰تومان

هزینه انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک متخصص:۴۵۰۰۰تومان

هزینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک عمومی:۲۵۰۰۰تومان

هرینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک متخصص:۴۵۰۰۰تومان

هزینه ویزیت آنلاین توسط پزشک عمومی: ۵۰۰۰۰تومان

هزینه ویزیت توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان