لطفا در قسمت پایین و سمت راست روی آیکون مشاوره کلیک نماید و وارد صفحه گفتگو شوید و نوع درخواست خود را بنویسید و ارسال نمایید یا در صورت نیاز به مشاوره و ویزیت آنلاین توسط پزشک از همین صفحه گفتگو، شروع به گفتگو با پزشک مورد نظر خود نمایید.

درصورت داشتن بیمه، خدمات شما با فرانشیز بیمه محاسبه خواهد شد.