انواع خدمات پزشکی

  • ویزیت و مشاوره روانپزشکی
  • ویزیت و مشاوره روانشناس
  • ویزیت در منزل
  • خدمات پرستاری در منزل
  • خون گیری برای انواع آزمایش در منزل
  • فروش تجهیزات پزشکی
  • مشاوره خدمات زیبایی
  • کاشت مو
  • سایر خدمات

هزینه ویزیت و مشاوره اورژانسی با پزشک عمومی= 45000تومان

هرینه سایر خدمات پزشک عمومی= 25000تومان

هزینه ویزیت و مشاوره اورژانسی با پزشک متخصص= 65000تومان

هزینه سایر خدمات پزشک متخصص= 45000تومان

جهت دریافت خدمات ما، در پایین روی دکمه مشاوره کلیک نمایید و وارد صفحه گفتگو با پزشک شوید.