انواع خدمات پرستاری در منزل

  • تزریق آمپول وریدی و زیرجلدی
  • تزریق آمپول عضلانی
  • تزریق سرم
  • شیمی درمانی
  • انواع پانسمان
  • درمان زخم بستر
  • گرفتن نمونه خون برای آزمایش
  • اکسیژن تراپی

تمام خدمات پرستاری توسط کارشناسان پرستاری دوره دیده  و مجرب در هر ساعت از شبانه روز  انجام می گیرد.