دراین بخش شما می توانید انواع سونوگرافی از قبیل سونوگرافی شکم، لگن، کلیه ها، کبد، طحال، پانکراس ، رحم و ضمایم آن و سونوگرافی حاملگی و غیره  را  از پزشکان ما درخواست نمایید تا برایتان ثبت نمایند. برای ثبت درخواست سونوگرافی ، در قسمت پایین و سمت راست روی آیکن ثبت کلیک نمایید و وارد صفحه گفتگو شود و در خواست خود را برایمان ارسال نمایید.

  • هزینه ثبت انواع آزمایش توسط پزشک عمومی: 25000تومان
  • هزینه ثبت انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک عمومی:25000تومان
  • هزینه انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان
  • هزینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک عمومی:25000تومان
  • هرینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان
  • هزینه ویزیت آنلاین توسط پزشک عمومی: ۴۵۰۰۰تومان
  • هزینه ویزیت توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان