دراین بخش شما می توانید انواع دارو از قبیل داروهای فشار خون، قلبی، دیابت، انسولین قلمی، تیروئید، زخم معده، اعصاب، کلیه و غیره  را  از پزشکان ما درخواست نمایید تا برایتان ثبت نمایند. برای ثبت درخواست دارو ، در قسمت پایین و سمت راست روی آیکن ثبت کلیک نمایید و وارد صفحه گفتگو شود و در خواست خود را برایمان ارسال نمایید.

  • هزینه ثبت انواع آزمایش توسط پزشک عمومی: 25000تومان
  • هزینه ثبت انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک عمومی:25000تومان
  • هزینه انواع خدمات رادیولوژی توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان
  • هزینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک عمومی:25000تومان
  • هرینه نسخه نویسی داروهای مزمن توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان
  • هزینه ویزیت آنلاین توسط پزشک عمومی: ۴۵۰۰۰تومان
  • هزینه ویزیت توسط پزشک متخصص:۶۵۰۰۰تومان