ثبت آنلاین انواع آزمایش

# آزمایش کبد

# آزمایش کلیه ها و مثانه

# آزمایش پیش از حاملگی

# آزمایش حاملگی

# آزمایش تیروئید

# آزمایش غربالگری

# آزمایش دیابت و قند خون

# آزمایش قلبی

# آزمایش هورمونی

# آزمایش فشارخون

# آزمایش کم خونی

# آزمایش ویتامین

# آزمایش ژنتیک

# آزمایش سرطان

# آزمایش ایدز و هپاتیت

# آزمایش ناتوانی جنسی

# چکاپ کودکان

# چکاپ عمومی

# چکاپ سالمندان

# سایر آزمایشات

هزینه ثبت آزمایش توسط پزشکان سامانه دکتران= ۳۰.۰۰۰ تومان