تفسیر نتایج انواع خدمات پزشکی

  • تفسیر انواع سونوگرافی
  • تفسیر انواع عکس رادیولوژِی
  • تفسیر اکوکاردیوگرافی
  • تفسیر نوار قلب
  • تفسیر انواع آزمایش و چکاپ
  • تفسیر انواع آزمایشات حاملگی
  • تفسیر جواب سی تی اسکن و MRI
  • تفسیر سایر خدمات پزشکی

جهت تفسیر انواع خدمات پزشکی ابتدا با کلیک روی دکمه پرداخت، هزینه را پرداخت نمایید و بعد عکس جواب آزمایش یا سونوگرافی و سایر خدمات را از طریق دکمه گفتگو که برایتان باز می شود برایمان ارسال نمایید. به محض پرداخت هزینه و دریافت عکس خدمات، جواب آن برایتان تفسیر و ارسال می گردد.

هزینه تفسیر جواب خدمات پزشکی توسط پزشک عمومی= 15.000تومان

هزینه تفسیر جواب خدمات پزشکی توسط پزشک متخصص= 30.000تومان