• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های کتابخانه دیجیتال - دکتران

کتابحانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی مجازی

کتابحانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی مجازی

جهت مراجعه به سامانه کتابحانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی مجازی کلیک نمایید.

سامانه کتابخانه دیجیتال

سامانه کتابخانه دیجیتال

جهت مراجعه به سامانه کتابخانه دیجیتال کلیک نمایید.

کتابخانه های دانشگاههای برتر جهان

کتابخانه های دانشگاههای برتر جهان

جهت مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای برتر جهان کلیک نمایید.

بانک اطلاعات کتابخانه های علوم پزشکی کشور

بانک اطلاعات کتابخانه های علوم پزشکی کشور

در اینجا شما همکاران محترم می توانید با کلیک روی دانشگاه های زیر به کتابخانه مرکزی دانشگاه دسترسی داشته باشید.