• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های اخبار ویژه پیراپزشکان - دکتران

جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی اعلام شد

جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی اعلام شد

آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۹۹ در روزهای ۲۳ و ۲۴ مردادماه برگزار می شود و داوطلبان می توانند تا روز ۲۱ مرداد کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.