• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های اخبار و اطلاعات نظام پزشکی کل کشور - دکتران

مجله علمی سازمان نظام پزشکی

مجله علمی سازمان نظام پزشکی

جهت مراجعه به مجله علمی سازمان نظام پزشکی کلیک نمایید.

سامانه سازمان نظام پزشکی کل کشور

سامانه سازمان نظام پزشکی کل کشور

برای ورد به سایت سازمان نظام پزشکی کل کشور کلیک نمایید.
شرایط اخذ وام از سازمان نظام پزشکی

شرایط اخذ وام از سازمان نظام پزشکی

واحد وام سازمان نظام پزشکی می کوشد تا همچنان در عرصه خدمات رسانی ونوسازی شیوه های تعامل اقتصادی و ارتباطی با طیف ها و طبقات مختلف اعضای سازمان نظام پزشکی پیشتاز و پیشرو باشد .
پرتال فردی پزشک

پرتال فردی پزشک

جهت مراجعه به پرتال فردی پزشک کلیک نمایید.

سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی

سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی

جهت مراجعه به سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی کلیک نمایید.