• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های اخبار و اطلاعات نظام پزشکی فارس - دکتران

سازمان نظام پزشکی شیراز

سازمان نظام پزشکی شیراز

آدرس و شماره تماس سازمان نظام پزشکی شیراز: بلوارشهیدرجائی(فرهنگ شهر)،نرسیده به اداره دارائی،روبروی بانک تجارت،کوچه۱۷-پلاک۴۱