• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های اخبار و اطلاعات نظام پزشکی تبریز - دکتران

آدرس و شماره تلفن نظام‌ پزشکی آذربایجانشرقی

آدرس و شماره تلفن نظام‌ پزشکی آذربایجانشرقی

آدرس و شماره تماس نظام پزشکی تبریز: خیابان ارتش جنوبی - جنب تالار معلم - کوچه شعار - پلاک ۱۰ ۰۴۱-۳۵۵۶۱۴۹۹-۳۵۵۳۲۳۱۸ ۳۵۵۶۵۸۵۵-۰۴۱