• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های دانشگاه علوم پزشکی یزد - دکتران

دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد

جهت مراجعه به معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد کلیک نمایید.

معرفی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال ۱۳۶۲ به همت سومین شهید محراب حضرت آیت الله صدوقی اولین دانشکده پزشکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در یزد با پذیرش ۳۳ دانشجوی پزشکی شروع به کار نمود