• برابر با : Tuesday - 19 October - 2021
کل اخبار 3152

بایگانی‌های بازآموزیهای پزشکی - دکتران

کنفرانس تازه های بیماریهای گوارش و کبد

کنفرانس تازه های بیماریهای گوارش و کبد

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار می کند
لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع

لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع

برای اطلاع از لیـــست و شمـــاره تلفن کلیــه مراکـــز آموزش مـــداوم به تفکیک نوع به سایت مراجعه نمایید.

برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برای آگاهی از برنامه های غیرحضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور به سایت مراجعه نمایید.

برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور

برای آگاهی برنامه های حضوری اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشــور به سایت مراجعه نمایید.