خبرهای ویژه

» دسته‌بندی نشده » مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع ابطال و تأسيس داروخانه در همان محل

تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 17:03

مدارك مورد نياز جهت طرح موضوع ابطال و تأسيس داروخانه در همان محل

1- تصوير پروانه تأسيس داروخانه 2- درخواست رسمي ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه توسط مؤسس داروخانه و درخواست متقاضي جديد تاسيس (ضميمه 10) 3- تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي تأسيس داروخانه و در صورت داشتن توضيحات ، تصوير صفحه آخر 4- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت […]

1- تصوير پروانه تأسيس داروخانه
2- درخواست رسمي ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه توسط مؤسس داروخانه و درخواست متقاضي جديد تاسيس (ضميمه 10)
3- تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي تأسيس داروخانه و در صورت داشتن توضيحات ، تصوير
صفحه آخر
4- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت وظيفه متقاضي
5- تصوير مدرك تحصيلي متقاضي
6- فرم تائيد شده كسب امتياز لازم محل توسط متقاضي (ضميمه 1) و مدارك مربوطه
7- معرفي نامه مسئول فني (ضميمه 6)
پس از تائيد كميسيون قانوني، دانشگاه مي بايست ضمن معرفي موسس جديد به شركتهاي توزيع دارو نسبت به ابطال پروانه هاي موسس قبلي و صدور پروانه تاسيس و مسئول فني جديد طبق بندهاي (د) و (هـ) اقدام و رونوشت پروانه‌هاي صادره را به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال دارد.
لازم به ذكر است تا زمان صدور رأي كميسيون قانوني ماده 20 مبني بر موافقت با موضوع، اشراف مؤسس قبلي بر امور جاري داروخانه الزامي است و پذيرش مسئوليت فني در داروخانه هاي ديگر توسط مشاراليه مجاز نمي‌باشد.دسته بندی : دسته‌بندی نشده
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه