خبرهای ویژه

» دسته‌بندی نشده » مدارك لازم جهت صدور پروانه تأسيس داروخانه

تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 17:05

مدارك لازم جهت صدور پروانه تأسيس داروخانه

دانشگاه علوم پزشكي موظف است پس از تائيد مراتب از سوي كميسيون قانوني و ابلاغ مجوز تاسيس داروخانه با اخذ مدارك زير نسبت به صدور پروانه تأسيس داروخانه (ضميمه 7) اقدام و صرفاً رونوشت پروانه صادره را جهت ضبط در پرونده به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال نمايد: 1- دو […]

دانشگاه علوم پزشكي موظف است پس از تائيد مراتب از سوي كميسيون قانوني و ابلاغ مجوز تاسيس داروخانه با اخذ مدارك زير نسبت به صدور پروانه تأسيس داروخانه (ضميمه 7) اقدام و صرفاً رونوشت پروانه صادره را جهت ضبط در پرونده به اداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر ارسال نمايد:
1- دو قطعه عكس 4*3
2- فيش بانكي به مبلغ و شماره حساب اعلام شده
توجه : در متن پروانة تأسيس بايد نام و نام خانوادگي مسئول فني براي ساعات فعاليت داروخانه قيد شود و در صورت تغيير مسئول فني نسبت به اصلاح پروانه تأسيس اقدام گردد.دسته بندی : دسته‌بندی نشده
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه