خبرهای ویژه

» دسته‌بندی نشده » مدارك لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه

تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 17:01

مدارك لازم جهت ابطال مجوز و پروانه تاسيس داروخانه

موسس داروخانه‌اي كه قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانه خود را دارد، لازم است قبل از تعطيل نمودن داروخانه، تقاضاي كتبي و صريح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسليم تا موضوع در كميسيون قانوني مطرح و تائيد گردد. بديهي است پس از اعلام رأي موافقت با ابطال مجوز تاسيس داروخانه از سوي […]

موسس داروخانه‌اي كه قصد ابطال مجوز و پروانه داروخانه خود را دارد، لازم است قبل از تعطيل نمودن داروخانه، تقاضاي كتبي و صريح و بدون شرط خود را به دانشگاه مربوطه تسليم تا موضوع در كميسيون قانوني مطرح و تائيد گردد.
بديهي است پس از اعلام رأي موافقت با ابطال مجوز تاسيس داروخانه از سوي كميسيون قانوني ماده 20، اصل پروانه‌هاي تاسيس و مسئول فني داروخانه توسط دانشگاه ابطال و نتيجه بدون نياز به ارسال پروانه هاي مذكور ، به اداره كل دارو و مواد مخدر اعلام مي گردد.
تبصره : در صورت ابطال تك داروخانه محل، مي بايست اقدامات لازم جهت رفع نياز دارويي منطقه توسط دانشگاه بعمل آيد.دسته بندی : دسته‌بندی نشده
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه