خبرهای ویژه

» دسته‌بندی نشده » ضوابط مربوط به ادامه فعاليت داروخانه در صورت فوت مؤسس

تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 16:57

ضوابط مربوط به ادامه فعاليت داروخانه در صورت فوت مؤسس

در صورت فوت مؤسس يا يكي از مؤسسين داروخانه، لازم است دانشگاه علوم پزشكي مربوطه، موضوع تبصره 4 ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي را به وراث قانوني متوفي جهت ارائه مدارك زير اعلام نمايد: 1- مدارك مسئول فني واجد شرايط طبق ضوابط 2- وكالت نامه رسمي مبني بر معرفي […]

در صورت فوت مؤسس يا يكي از مؤسسين داروخانه، لازم است دانشگاه علوم پزشكي مربوطه، موضوع تبصره 4 ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي را به وراث قانوني متوفي جهت ارائه مدارك زير اعلام نمايد:
1- مدارك مسئول فني واجد شرايط طبق ضوابط
2- وكالت نامه رسمي مبني بر معرفي وكيل جهت انجام كليه امور مربوط به داروخانه
3- قيم نامه صغار (در صورتي كه مؤسس متوفي داراي فرزند صغير باشد.)
4- دادخواست حصر وراثت
و در صورت معرفي فرد واجد شرايط جهت صدور پروانه تأسيس داروخانه بنام وي علاوه بر مدارك لازم طبق بند (و) مدارك زير توسط وراث جهت بررسي موضوع در كميسيون قانوني ارائه مي شود.
1- در خواست وراث يا وكيل قانوني آنها در مورد ابطال مجوز تأسيس داروخانه و معرفي فرد واجد شرايط صدور پروانه تأسيس (مطابق ضميمه 10)
2- گواهي انحصار وراثت
3- اجازه نامه دادستاني بنام قيم صغار درخصوص موضوع
تبصره : در صورتي كه مؤسس داروخانه بيش از يك نفر باشد و يكي از مؤسسين فوت نمايد، ادامه فعاليت داروخانه پس از اتمام مهلت قانوني توسط ساير مؤسسين با تراضي وارث متوفي، منوط به ارائه مدارك فوق و رضايت‌نامه ساير
موسسين و تائيد موضوع توسط كميسيون قانوني خواهد بود.دسته بندی : دسته‌بندی نشده
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه