خبرهای ویژه

» دسته‌بندی نشده » ضوابط مربوطه به تاسيس داروخانه داخلي درمانگاه و پلي كلينيك

تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 16:59

ضوابط مربوطه به تاسيس داروخانه داخلي درمانگاه و پلي كلينيك

جهت بررسي موضوع تاسيس داروخانه داخلي درمانگاه يا پلي كلينيك در كميسيون قانوني ماده 20 ارائه مدارك ذيل الزامي است 1- تصوير پروانه تاسيس درمانگاه يا پلي كلينيك 2- اخرين امار جمعيت محل مورد تقاضا شهر/روستا 3- اعلام تعداد متقاضيان واجد شرايط تاسيس داروخانه در شهر/روستا مورد نظر 4- نام وفاصله نزديكترين داروخانه داير تا […]

جهت بررسي موضوع تاسيس داروخانه داخلي درمانگاه يا پلي كلينيك در كميسيون قانوني ماده 20 ارائه مدارك ذيل الزامي است
1- تصوير پروانه تاسيس درمانگاه يا پلي كلينيك
2- اخرين امار جمعيت محل مورد تقاضا شهر/روستا
3- اعلام تعداد متقاضيان واجد شرايط تاسيس داروخانه در شهر/روستا مورد نظر
4- نام وفاصله نزديكترين داروخانه داير تا درمانگاه مورد نظر
5- نظر كميسيون قانوني دانشگاه در خصوص موضوع
بديهي است پس از تاييد مراتب توسط كميسيون قانوني مركزفرمهاي ضميمه شماره 4و6ضوابط مربوطه تكميل و اقدام لازم جهت صدور پروانه تاسيس و مسئول فني داروخانه بعمل خواهد امد.دسته بندی : دسته‌بندی نشده
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه