خبرهای ویژه

» دسته‌بندی نشده » شرايط كسب امتياز داروخانه

تاریخ انتشار : 1398/10/21 - 17:08

شرايط كسب امتياز داروخانه

1- امتياز مدرك تحصيلي با مدرك ديپلم 500 امتياز با مدرك دانشگاهي در رشته هاي غير علوم پزشكي 600 امتياز با مدرك كارداني و كارشناسي در رشته‌هاي علوم پزشكي 800 امتياز با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته‌هاي علوم پزشكي 1000 امتياز با مدرك كارشناسي داروسازي 1600 امتياز با مدرك كارشناسي ارشد داروسازي 1750 […]

1- امتياز مدرك تحصيلي

با مدرك ديپلم 500 امتياز
با مدرك دانشگاهي در رشته هاي غير علوم پزشكي 600 امتياز
با مدرك كارداني و كارشناسي در رشته‌هاي علوم پزشكي 800 امتياز
با مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته‌هاي علوم پزشكي 1000 امتياز
با مدرك كارشناسي داروسازي 1600 امتياز
با مدرك كارشناسي ارشد داروسازي 1750 امتياز
با مدرك دكتراي عمومي داروسازي 2000 امتياز
با مدرك دكتراي تخصصي داروسازي (با پايه داروسازي) 2200 امتياز

2- سابقه داروساز بودن متقاضي از تاريخ فارغ التحصيلي به ازاي هر سال 10 امتياز (حداكثر 200 امتياز)
3- كسب امتياز سوابق اشتغال جهت تأسيس داروخانه براساس جدول امتياز مطب مصوب هيأت دولت و با ارائه مدارك ذيل ميسر است :
3-1- گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه يا قائم مقامي باتأييد دانشگاه علوم پزشكي100% امتياز مربوطه
3-2- اشتغال با مدرك داروسازي در حرف مرتبط در مراكز دولتي و غير دولتي با ارائه مدارك و تأييد دانشگاه علوم پزشكي، 100% امتياز مربوطه
3-3- گواهي خدمت طرح الزام و پيام آوران بهداشت و طرح تأمين نيروي انساني داروسازان از محل اعزام و تأييديه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه يا گواهي پايان طرح ، 100% امتياز مربوطه
3-4- ارائه گواهي از اداره نظام وظيفه عمومي يا كارت پايان خدمت جهت داروسازاني كه پس از فارغ التحصيلي دوره خدمت ضرورت را طي كرده اند 100% امتياز مربوطه ( درصورت عدم ارائه گواهي نظام وظيفه و به دليل روشن نبودن محل خدمت، سابقه خدمت سربازي با توجه به كارت پايان خدمت به ازاي هر سال 30 امتياز محاسبه مي گردد)
3-5- امتياز اشتغال متقاضي داراي مدرك غيرداروسازي (موضوع بند 1 ماده 2) پس از ارائه گواهي ازداروخانه محل اشتغال و شعبه سازمان تأمين اجتماعي محل و تأييد دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به ميزان 40% امتياز مطب براي آن محل قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 1 : جهت احتساب امتياز اشتغال ‏، امتياز محل اشتغال در زمان خدمت متقاضي ملاك مي باشد .
تبصره 2 : درصورت اشتغال همزمان متقاضي تنها يكي از آنها كه فرد امتياز بيشتري كسب نموده، قابل احتساب خواهد بود.
تبصره 3 : درصورت محاسبه امتياز آخرين مدرك تحصيلي متقاضي، سابقه اشتغال وي در فاصله زماني دوره تحصيلي قبلي قابل احتساب نمي باشد.
4- بومي بودن متقاضي
ملاك بومي بودن تولد يا پنج سال سابقة كار در داروخانه در استان يا شهرستان مورد تقاضا يا پنج سال تحصيل در همان استان يا شهرستان مي باشد كه براي بومي بودن در استان 50 امتياز و در شهرستان 50 امتياز ( مجموعاً 100 امتياز ) محاسبه مي گردد.
5- امتياز ويژه ايثارگران
5-1- رزمندگان با تأييد نيروي مقاومت بسيج مركز، نيروهاي نظامي با گواهي از ستاد مشترك نيروي مربوطه و جهاد گران با تأييد وزارت جهاد كشاورزي مبني بر حضور داوطلبانه در جبهه به ازاي هر ماه 10 امتياز( امتياز خدمت كمتر از يك ماه با محاسبه تعيين مي گردد)
تبصره : امتياز مربوط به حضور داوطلبانه در جبهه از تاريخ 31/6/59 لغايت 31/6/67 قابل محاسبه است، به جز داوطلباني كه در گروه تفحص شهداي انقلاب اسلامي در مناطق عملياتي عضويت دارند.
5-2- جانبازان با تأييد درصد جانبازي از سوي بنياد جانبازان انقلاب اسلامي مركز تا 25% جانبازي 50 امتياز و به ازاي افزايش هر 5% جانبازي 30 امتياز اضافه ميگردد.
تبصره : جانباز داروساز 70% و بالاتر به شرط بومي بودن خارج از نوبت و با تأييد كميسيون قانوني ، اجازه تأسيس داروخانه را خواهد داشت.
5-3- آزادگان با تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان به ازاي هر ماه اسارت 10 امتياز
تبصره : آزاده داروساز با 8 سال و بيشتر سابقه اسارت درصورت بومي بودن، خارج از نوبت و با تأييد كميسيون قانوني، اجازه تأسيس داروخانه را خواهد داشت.
5-4- خانواده شهدا
فرزند شهيد 300 امتياز
همسر و پدر و مادر شهيد 200 امتياز
برادر و خواهر شهيد 50 امتياز و درصورت تك برادر و تك خواهر بودن 100 امتياز
تبصره : امتيازات ويژه ايثارگري حداكثر تا 300 امتياز و منحصراً براي يكبار تأسيس داروخانه در كل كشور اعطاء خواهد شد. ولي استفاده از امتياز مذكور در ابطال و تاسيس همزمان در همان محل بلامانع است.
6-براي سابقه درخواست متقاضي به ازاي هر سال 10 امتياز در نظر گرفته شود.
7- سابقه اشتغال متقاضي جهت تأسيس مجدد داروخانه در صورتيكه قبلاً با اولويت بندي و تائيد كميسيون قانوني مجوز تأسيس داروخانه‌اي را اخذ نموده و با تقاضاي وي پروانه داروخانه باطل و همزمان مجوز تأسيس بنام فرد واجد شرايط ديگري در همان محل صادر شده باشد ، علاوه بر 400 امتياز منفي از تاريخ ابطال مجوز داروخانه محاسبه مي گردد.دسته بندی : دسته‌بندی نشده
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه