خبرهای ویژه

» اطلاعیه ها » فراخوان از پزشکان حائز شرایط متقاضی همکاری با مرکز پزشکی حج

تاریخ انتشار : 1398/10/20 - 0:31

فراخوان از پزشکان حائز شرایط متقاضی همکاری با مرکز پزشکی حج

  فراخوان از پزشکان حائز شرایط متقاضی همکاری با مرکز پزشکی حج

 

فراخوان از پزشکان حائز شرایط متقاضی همکاری با مرکز پزشکی حجدسته بندی : اطلاعیه ها , اطلاعیه های پزشکی
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه