خبرهای ویژه

» همایش ها » چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

تاریخ انتشار : 1398/10/09 - 12:51

چهارمین همایش بهاره چشم پزشکی گروه ها و مراکز تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران

مکان: مرکز همایش های بین المللی رازی -زمان: 99/01/20 لغایت 99/01/22 springophthalmologymeeting.ir  

مکان: مرکز همایش های بین المللی رازی -زمان: 99/01/20 لغایت 99/01/22

springophthalmologymeeting.ir

 دسته بندی : همایش ها , همایش های پزشکی
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه