خبرهای ویژه

» دستورالعمل ها » ستورالعمل های اداره اعتباربخشی بیمارستان ها

تاریخ انتشار : 1398/09/16 - 16:54

ستورالعمل های اداره اعتباربخشی بیمارستان ها

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.   ۱- مجموعه قوانین و دستورالعمل های اعتباربخشی / دانلود فایل ۲- شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی / اردیبهشت ۹۸ / دانلود فایل    

با کلیک بر روی دانلود فایل به دستوالعمل ها دسترسی خواهید داشت.

 

۱- مجموعه قوانین و دستورالعمل های اعتباربخشی / دانلود فایل

۲- شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی / اردیبهشت ۹۸ / دانلود فایل

 

 دسته بندی : دستورالعمل ها
اطلاعیه ها مطالب بیشتر
ارسال دیدگاه