تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ -تاریخ شروع برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ -تاریخ پایان برنامه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
نــــوع بــرنامــه: سمینار
عنـــوان بــرنامــه: تازه های دندانپزشکی با محوریت ترمیمی و زیبایی
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی علی یزدانی
هیئت علمی دانشیار
عنوان رشته: [۱۸۱۰] دندانپزشکی ترمیمی* | تخصص
مشخصــات اجرای برنامــه
تاریخ شروع ثبت نام: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
تاریخ شروع برنامه: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
تاریخ پایان برنامه: ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): ۳۵۰
تعـــداد سخنرانــان: ۲۱
تعداد شرکــت کنندگان: ۱۵۰
آدرس محــل برگــزاری: تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهاراه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
تلفن واحد مجری: ۰۲۱۸۴۱۳۸۲۲۶
نام واحد مجری: نظام پزشکی تهران بزرگ
تلفن مرکز برگزارکننده: ۰۲۱-۸۴۱۳۸۳۲۴
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفید: ۲۴
ساعات فعال: حداقل ۵ ساعت
ماده ۱۲: بلی
شماره مجوز: ۲۴۷۸۶۵
تاریخ کمیته: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
تاریخ مجوز: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
صادر شده در: مرکز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: معرفی و آشنایی با تازه ها در دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی
هدف اختصاصی برنـامه: A – Z Composite.Veneer, Vital pulp therapy, رنگ در دندانپزشکی ترمیمی، سیستم های پشت هم رنگ و غیر هم رنگ، انواع کامپوزیت، سفید کردن دندانهای زنده، اصول زیبایی، انواع گلاس آینومرها، ترمیم دندانهای اندو شده، لامینت های پرسنلی، سفید کردن دندانهای زنده، انواع باندینگ ها، حساسیت دندانی علل و درمان، اندوکروان، انواع سمان های رزینی، ترمیم های کامپلکس آمالگام، علل شکست ترمیم های کامپوزیت، هنر کاربرد و انتخاب رنگ و نور، ترمیم خلفی کامپوزیت، فینیش و پالیش کامپوزیت های قدامی، آشنایی با اف آر سی، کار روی بیمار لایو
سابقه اجــرای برنـامــه: دارد
اعضــاء کمیته علمــی: آقای دکتر علی یزدانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خانم دکتر مریم ایروانی محمد آبادی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خانم دکتر فرناز مهدی سیر متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، آقای دکتر حسین تقوی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، خانم دکتر محبوبه میرزاخانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران،خانم دکتر سارا ولی زاده متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آقای دکتر محسن رضایی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، آقای دکتر شاپور نظیری سعید دندانپزشک عمومی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، خانم دکتر هاله کاظمی یزدی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، آقای دکتر سعید نعمتی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، خانم دکتر نگین نصوحی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، خانم دکتر شاداب صفر زاده خسروشاهی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، خانم دکتر سیده مهسا شیخ الاسلامیان متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقای دکتر علی قنبری متخصص دندانپزشکی ترمیمی، خانم دکتر سعیده آخوندان متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، خانم دکتر سوگل نژاد کریمی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آقای دکتر مرادصدقیانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، خانم دکتر مونا نوروزی متخصص دندانپزشکی ترمیمی، خانم دکتر نیلوفر موسوی دندانپزشک عمومی، آقای دکتر سید رضا خسروانی متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و آقای دکتر شهریار جلالیان متخصص دندانپزشکی ترمیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی
ترجمـه همزمـان برنامه: ندارد
سخنرانــان خــارجی: ندارد
روش اجــــراء: سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه اساتید و پاورپوینت
نوآوری در اجــراء: ندارد
روش ارزشیابـــی: ارائه فرم نظر سنجی
بررســـی نیـــاز:
۶-نظر فراگیران ۷-درخواست گروه های تخصصی ۸-درخواست مدیران
بررســــی نیاز (سایــر): ندارد
سخنرانان برنامه
نـــام نام خانوادگــی امتیــاز نوع
فرناز مهدی سیر ۵ سخنرانی
علی یزدانی ۱۰ سخنرانی
هاله کاظمی یزدی ۵ سخنرانی
نگین نصوحی ۵ سخنرانی
شهریار جلالیان ۵ سخنرانی
سید رضا خسروانی ۵ سخنرانی
سوگل نژادکریمی ۵ سخنرانی
مونا نوروزی ۵ سخنرانی
سعیده آخوندان ۵ سخنرانی
محسن رضائی ۵ سخنرانی
شاداب صفرزاده خسروشاهی ۵ سخنرانی
مریم ایروانی محمدابادی ۵ سخنرانی
مراد صدقیانی ۵ سخنرانی
شاپور نظیری سعید ۵ سخنرانی
علی قنبری ۵ سخنرانی
نیلوفر موسوی ۵ سخنرانی
سیده مهسا شیخ الاسلامیان! ۵ سخنرانی
سعید نعمتی ۵ سخنرانی
محبوبه میرزاخانی ۵ سخنرانی
حسین تقوی ۵ سخنرانی
سارا ولی زاده ۵ سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخ شــروع پــایــان
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰۹:۰۰ ۱۸:۵۰
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰۸:۰۰ ۱۷:۵۰
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰۸:۰۰ ۱۷:۵۰
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
دندانپزشکی ارتودانتیکس تخصص ارتودانتیکس* ۱۸۱۱ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
آسیب شناسی دهان و دندان تخصص آسیب شناسی فک وصورت ۱۸۱۴ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
اندودانتیکس تخصص اندودانتیکس* ۱۸۱۲ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
بیماری های دهان و فک و صورت (بیماری های دهان و تشخ تخصص بیماریهای دهان وفک و صورت ۱۸۱۳۵ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
تخصص بیماریهای دهان و تشخیص* ۱۸۱۳ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
پروتزهای دندانی تخصص پروتزهای دندانی* ۱۸۱۵ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
پریودانتیکس تخصص پریودانتیکس* ۱۸۱۶ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
جراحی دهان و فک صورت تخصص جراحی دهان و فک وصورت* ۱۸۱۷ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
دندانپزشکی ترمیمی تخصص دندانپزشکی ترمیمی* ۱۸۱۰ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
دندانپزشکی عمومی دکترای حرفه ای دندانپزشکی ۱۵۱۱ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
دندانپزشکی کودکان تخصص دندانپزشکی کودکان* ۱۸۱۸ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
رادیولوژی دهان و فک و صورت تخصص رادیولوژی دهان و فک و صورت* ۱۸۱۹۵ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
تخصص رادیولوژی دندان و فک و صورت ۱۸۱۹ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دکترا سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ۱۹۶۹ اول ۱۱٫۷۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰
پیوست های برنامه
عنــوان پیوست نــوع فایل پیوست محرمانه دریافت
برنامه تفضیلی سمینار ۳ روزه تازه های دندانپزشکی با محوریت ترمیمی و زیبایی .docx