پیشکسوت جامعه دندانپزشکی ایران گفت: شرایط امروز را برای فعالیت دندانپزشکان مطلوب نمی بینم زیرا امکانات کم است و با وجود تنگناهای مالی و اقتصادی آن طور که باید و شاید نمی توانند در خدمت مردم باشند .

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمد علی افتخاری متولد چهارم آبان ماه ۱۳۰۲ خورشیدی است که تحصیلات ابتدایی و دبیرستان خود را در مشهد به اتمام رساند و در سال ۱۳۲۱ وارد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۲۲ نیز در رشته حقوق همین دانشگاه پذیرفته شد.وی اولین دندان‌پزشکی است که در یک سال تحصیلی (۱۳۲۵ خورشیدی) از دو دانشکده دندان‌پزشکی و حقوق در تهران فارغ‌التحصیل شده است.

وی ۱۰ سال به ارائه خدمات دندانپزشکی در آبادان پرداخت و ۴۲ سال دیگر نیز این خدمات را به مردم تهران ارائه داد. وی پس از ۵۲ سال خدمت در عرصه دندانپزشکی اکنون بازنشسته است.

دکتر افتخای در مورد تالیفات خود می گوید” در تابستان سال ۱۳۲۴ کتاب بهداشت دهان و دندان را که تقریرات دکتر محمود سیاسی است به رشته تحریر درآوردم و در سال ۱۳۵۰ نیز کارنامه جامعه دندانپزشکی ایران ، در سال ۱۳۸۵ تاریخ دندانپزشکی ایران و در سال ۱۳۹۵ نیز کتاب ۸۰ سال تاریخ دندانپزشکی ایران را تالیف نمودم.

وی با توجه به تجربه های کاری خود طی ۵۲ سال خدمت در عرصه دندانپزشکی خطاب به دندانپزشکان جوان اظهار می کند” دندانپزشکان جوان باید معلومات خود را افزایش دهند و دلسوز و راهنمای بیماران باشند زیرا ما مردم خوبی داریم که نیازمند درمان کافی و مطلوب هستند .

وی ادامه می دهد: البته شرایط امروز را برای فعالیت دندانپزشکان مطلوب نمی بینم زیرا امکانات کم است و با وجود تنگناهای مالی و اقتصادی آن طور که باید و شاید نمی توانند در خدمت مردم باشند .

وی خاطرنشان کرد: متولیان باید چاره ای برای شرایط نامطلوب دندانپزشکان بویژه همکاران جوان این عرصه بیاندیشند و به همه همکاران توصیه می کنم که صمیمانه در خدمت مردم باشند.