ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی نیمه دوم ۱۳۹۸ ویژه  جامعه پزشکی و خانواده محترمشان به طرف قرارداد بیمه ایران طرح ۱ و ۲  آغاز گردید.

اعضای محترم  می‌توانند:

الف)  از طریق مراجعه حضوری به ساختمان  نظام پزشکی  طبقه اول واحد بیمه  ایران ثبت‌نام  نمایند.

ب) از طریق مراجعه به سایت صندوق تعاون و رفاه  به آدرس ذیل به صورت  غیرحضوری ثبت‌نام  نمایند.

www.irimcs.ir

تلفن: ۸۸۳۳۵۱۳۷

جدول تعهدات طرح ۱ و ۲

شرایط شماره ۱ قرارداد صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی

  فرم ثبت‌نام