جهت مشاهده هر کدام از تعرفه های خدمات پزشکی بر روی بخشنامه کلیک نمایید.

 

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۹۸- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۹۸- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش عمومی غیردولتی در سال ۹۸- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خیریه در سال ۹۸- دانلود بخشنامه

تعرفه های خدمات دندانپزشکی در سال ۹۸- دانلود بخشنامه

تعرفه گلوبال در سال ۹۸- دانلود بخشنامه

تعرفه خدمات درمان سوء مصرف مواد در سال ۹۸ – دانلود بخشنامه

ویرایش سوم کتاب ارزش های نسبی خدمات تشخیصی درمانی / دانلود فایل

تعرفه و ارزش نسبی خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی در سال ۹۵ / دانلود فایل

تعرفه حمل بیمار توسط آمبولانس در سال ۹۸ / دانلود فایل

 تعرفه گلوبال آزمایش غربالگری بیماری های متابولیسم ارثی نوزادان ( مهر ۹۸ ) / دانلود فایل – دانلود نامه