• برابر با : Sunday - 27 September - 2020
کل اخبار 2710

بایگانی‌های اخبار ویژه پیراپزشکان | دکتران

جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی اعلام شد

جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی اعلام شد

آزمون کارشناسی ارشد رشته ھای گروه پزشکی سال ۹۹ در روزهای ۲۳ و ۲۴ مردادماه برگزار می شود و داوطلبان می توانند تا روز ۲۱ مرداد کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.