• برابر با : Thursday - 26 November - 2020
کل اخبار 2856

بایگانی‌های تعرفه های پزشکی | دکتران

تعرفه خدمات پزشکی سال ۱۳۹۹ تصویب شد

تعرفه خدمات پزشکی سال ۱۳۹۹ تصویب شد

تعرفه های پزشکی که در جلسه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ در هیات وزیران تصویب شده بود،برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

تعرفه های پزشکی سال ٩٨

تعرفه های پزشکی سال ٩٨

تعرفه های پزشکی هیات وزیران برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.