بایگانی‌های همایش های داروسازی | دکتران

سمینار تازه های دارویی

سمینار تازه های دارویی

سمینار تازه های دارویی حداکثر ۱۵ امتیاز برای پزشکان عمومی،داروسازان و متخصصین داخلی و زنان و زایمان در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ آذر ۹۸ در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران