• برابر با : Sunday - 27 September - 2020
کل اخبار 2714

بایگانی‌های همایش های داروسازی | دکتران

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران

سومین همایش خاورمیانه و هشتمین همایش سامانه های نوین داروسازی ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۹ آبان ۱۳۹۹ توسط انجمن سامانه های نوین دارورسانی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر شیرازی برگزار خواهد شد.

سمینار تازه های دارویی

سمینار تازه های دارویی

سمینار تازه های دارویی حداکثر ۱۵ امتیاز برای پزشکان عمومی،داروسازان و متخصصین داخلی و زنان و زایمان در تاریخ ۱۳ لغایت ۱۵ آذر ۹۸ در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران