• برابر با : Sunday - 11 April - 2021
کل اخبار 2987

بایگانی‌های سایتهای پزشکی | دکتران

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

جهت مراجعه به سامانه دانشگاه علوم پزشکی مجازی کلیک نمایید.

سامانه کتابخانه دیجیتال

سامانه کتابخانه دیجیتال

جهت مراجعه به سامانه کتابخانه دیجیتال کلیک نمایید.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

جهت مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران کلیک نمایید.

کتابخانه های دانشگاههای برتر جهان

کتابخانه های دانشگاههای برتر جهان

جهت مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای برتر جهان کلیک نمایید.

سامانه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

سامانه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

جهت مراجعه به سامانه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

سامانه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

جهت مراجعه به سامانه اداره کل آموزش مداوم و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه صدور پروانه مطب و مراکز پزشکی

سامانه صدور پروانه مطب و مراکز پزشکی

جهت مراجعه به سامانه صدور پروانه مطب و مراکز پزشکی و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه مرکز سنجش و آموزش پزشکی

سامانه مرکز سنجش و آموزش پزشکی

جهت مراجعه به سامانه مرکز سنجش و آموزش پزشکی و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت

سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت

جهت مراجعه به سامانه معاونت درمان وزارت بهداشت و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت

سامانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت

جهت مراجعه به سامانه معاونت آموزشی وزارت بهداشت و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه معاونت غذا و دارو

سامانه معاونت غذا و دارو

جهت مراجعه به سامانه معاونت غذا و دارو  و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه بانک اطلاعات مقالات پزشکی کشور

سامانه بانک اطلاعات مقالات پزشکی کشور

جهت مراجعه به سامانه بانک اطلاعات مقالات پزشکی کشور و بازدید از سایت کلیک نمایید.

سامانه اطلاعات دارویی کشور

سامانه اطلاعات دارویی کشور

جهت مراجعه به سامانه اطلاعات دارویی کشور و بازدید از سایت کلیک نمایید.

مجله علمی سازمان نظام پزشکی

مجله علمی سازمان نظام پزشکی

جهت مراجعه به مجله علمی سازمان نظام پزشکی کلیک نمایید.

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ

جهت مراجعه به سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ کلیک نمایید.

سامانه سازمان نظام پزشکی کل کشور

سامانه سازمان نظام پزشکی کل کشور

برای ورد به سایت سازمان نظام پزشکی کل کشور کلیک نمایید.

پرتال فردی پزشک

پرتال فردی پزشک

جهت مراجعه به پرتال فردی پزشک کلیک نمایید.

سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی

سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی

جهت مراجعه به سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی کلیک نمایید.

لیست انجمن های علمی گروه پزشکی

لیست انجمن های علمی گروه پزشکی

جهت مراجعه به لیست انجمن های علمی گروه پزشکی کلیک نمایید.

پایگاه مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پایگاه مجلات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر این مجلات در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی نمایه شده است. اغلب این مجلات به زبان انگلیسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شوند .

کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور

کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور

با مراجعه به سایت کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور می توانید به همه اطلاعت دسترسی داشته باشد.

بانک اطلاعات نشریات علمی پژوهشی علوم پزشکی ایران

بانک اطلاعات نشریات علمی پژوهشی علوم پزشکی ایران

با مراجعه به سایت اصلی می توانید به همه نشریات علوم پزشکی دسترسی داشته باشید.

بانک اطلاعات مقالات پزشکی کشور

بانک اطلاعات مقالات پزشکی کشور

با مراجعه به سایت بانک مقالات پزشکی کشور می توانید به همه مقالات علوم پزشکی دسترسی داشته باشید.

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

با مراجعه به سایت سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی می توانید به همه اطلاعات دسترسی داشته باشید.

سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی

سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی

با مراجعه به سایت سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی می توانید همه اطلاعات دسترسی داشته باشید.

سامانه منبع یاب وزارت بهداشت

سامانه منبع یاب وزارت بهداشت

با مراجعه به سایت سامانه منبع یاب وزارت بهداشت می توانید همه اطلاعات دسترسی داشته باشید.