• برابر با : Thursday - 29 October - 2020
کل اخبار 2813

بایگانی‌های دانشگاه های علوم پزشکی | دکتران

بانک اطلاعات کتابخانه های علوم پزشکی کشور

بانک اطلاعات کتابخانه های علوم پزشکی کشور

در اینجا شما همکاران محترم می توانید با کلیک روی دانشگاه های زیر به کتابخانه مرکزی دانشگاه دسترسی داشته باشید.

آدرس دانشگاههای علوم پزشکی ایران

آدرس دانشگاههای علوم پزشکی ایران

برای مراجعه به سایت دانشگاههای مورد نظر خود از طریق جدول زیر و با کلیک بر روی آدرس اینترنتی به سایت مورد نظر هدایت می شوید.