• برابر با : Saturday - 10 April - 2021
کل اخبار 2987

بایگانی‌های تاسیس مطب | دکتران

آيين نامه های مرتبط با تاسيس مطب

آيين نامه های مرتبط با تاسيس مطب

آیین نامه استاندارد سازی تابلوها ، سرنسخه های موسسات پزشکی و شرایط و ضوابط بهداشتی در مطب و ...

سوابق قابل محاسبه جهت کسب امتیاز مطب

سوابق قابل محاسبه جهت کسب امتیاز مطب

برای بررسی سوابق قابل محاسبه جهت کسب امتیاز به موارد زیر توجه نمایید.

امتیاز شهرها برای پروانه مطب

امتیاز شهرها برای پروانه مطب

جهت مشاهده  امتیاز شهرها برای پروانه مطب کلیک نمایید.

سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی

سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی

جهت مراجعه به سامانه آنلاین صدور و تمدید پروانه طبابت سازمان نظام پزشکی کلیک نمایید.