بایگانی‌های آزمونهای پزشکی | پایگاه خبری و اطلاع رسانی دکتران

آغاز مهلت مجدد تکمیل مدارک داوطلبان دستیاری از امروز

آغاز مهلت مجدد تکمیل مدارک داوطلبان دستیاری از امروز

فرصت مجدد برای تکمیل مدارک داوطلبان چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از امروز یکشنبه ۲۲ تیر آغاز می‌شود.

آغاز ثبت نام مجدد آزمون دستیاری پزشکی از ۶ اردیبهشت ۹۹

آغاز ثبت نام مجدد آزمون دستیاری پزشکی از ۶ اردیبهشت ۹۹

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی از ارائه مهلت مجدد ثبت نام برای چهل و هفتمین دوره آزمون دستیاری پزشکی خبر داد.

در خصوص رفع نقص مدارک ارسالی چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی

در خصوص رفع نقص مدارک ارسالی چهل و هفتمین دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی

آندسته از داوطلباني كه مطابق دفترچه راهنماي آزمون مدارك سهميه اي و شناسايي و يا...خود را به طوركامل ارسال نكرده اند مي بايست مدارك خود را در زمان مذكور ارسال نمايد.

انتخاب محل آموزش سي وهفتمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

انتخاب محل آموزش سي وهفتمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

انتخاب محل آموزش سي وهفتمین دوره آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي

جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی منتشر شد

جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی منتشر شد

جدول ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی منتشر شد.

اخبار و اطلاعیه های دستیاری فوق تخصصی پزشکی

اخبار و اطلاعیه های دستیاری فوق تخصصی پزشکی

جهت مراجعه به اخبار و اطلاعیه های دستیاری فوق تخصصی پزشکی کلیک نمایید.

اخبار و اطلاعیه های دستیاری تخصصی پزشکی

اخبار و اطلاعیه های دستیاری تخصصی پزشکی

برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های دستیاری تخصصی پزشکی به سایت مراجعه نمایید.

اخبار و اطلاعیه های فلوشیپ تخصصی پزشکی

اخبار و اطلاعیه های فلوشیپ تخصصی پزشکی

برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های فلوشیپ به سایت مراجعه نمایید.

اخبار و اطلاعیه های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی

اخبار و اطلاعیه های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی

برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی پزشکی به سایت مراجعه نمایید.

اخبار و اطلاعیه های دانشنامه فوق تخصصی پزشکی

اخبار و اطلاعیه های دانشنامه فوق تخصصی پزشکی

برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های دانشنامه فوق تخصصی پزشکی به سایت مراجعه نمایید.

اخبار و اطلاعیه های دانشنامه تخصصی پزشکی

اخبار و اطلاعیه های دانشنامه تخصصی پزشکی

برای آگاهی از اخبار و اطلاعیه های دانشنامه تخصصی پزشکی به سایت مراجعه نمایید.

قوانین آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

قوانین آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری    آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر    مقررات و آیین نامه دوره های آموزش تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

منابع آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

منابع آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

جهت آگاهی از منابع آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی کلیک نمایید.

تقویم آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

تقویم آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی

برای آگاهی از تقویم آزمون های پزشکی،دندانپزشکی و داروسازی به سایت مراجعه نمایید.

سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور

برای آگاهی از اخبار آزمون ها به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور مراجعه نمایید.